Print
03.-Udvendig_nat.jpg

Kontakt_Moland_Amroc.png

Amroc cementspånplader

Amroc_brochure.jpgKlik på Sortiment for detaljeret information om farver, formater, konfektionering og tilbehør.
Klik på Teknik og anvisninger for detaljeret information om produkternes egenskaber og anvendelse.
Klik på Referencer for billeder og beskrivelser af eksisterende Amroc referencer.

Herunder er en overordnet beskrivelse af AMROC producenten og Amroc-produkterne.

PRODUCENT
Amroc cementspånplader  produceres af den tyske producent Amroc Baustoffe GmbH             

Amroc cementspånplader fremstilles på et moderne produktionsanlæg i et 16.000 m² stort fabriksanlæg beliggende i Magdeburg.
Den nyeste produktionsteknologi sikrer en kontinuerlig høj produktkvalitet som løbende overvåges i relation til kravene for CE-mærkede produkter.
Amroc_forside_1.jpg

Amroc GmbH eksporterer cementspånplader til 12 lande primært i Europa, men der eksporteres også Amroc cement-spånplader til mellemøsten, Australien og New Zeeland.

Produktudvikling og dokumentations-arbejde i relation til nye anvendelsesområder foregår løbende hos Amroc GmbH.

PRODUKTER
Amroc_palette.jpg
Amroc cementspånplader fremstilles af nåletræsspåner og portlandcement, mineralske tilslagsstoffer og vand.
Pladerne fremstilles under højt tryk, og efter lagring  og hærdning skæres pladerne i de ønskede formater.

Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele, dvs. træets elasticitet og sejhed med cementens styrke, bestandighed og brandtekniske kvalitet. Eventuel slibning, kantprofilering og overfladebehandling udføres efter aftale.

Amroc cementspånplader afgiver ikke formaldehyd eller andre giftige eller skadelige stoffer, og pladerne er modstandsdygtige overfor gnavende insekter og angribes ikke af råd og svamp.

Amroc cementspånplader er miljødeklarerede.

Amroc cementspånplader tilbyder:
Optimale designmuligheder, mange arkitektonisk attraktive muligheder via variation i struktur, formater, farver, kantbearbejdning og montageformer

Multianvendelig

Miljøvenligt produkt,  naturprodukt fremstillet af træspåner, cement og vand, som anvendes til både facade- &  indvendige beklædningsopgaver

Stor styrke og robusthed herunder afprøvning som boldspilsikker beklædning

Brand-, lyd- & fugtteknisk kvalitet

Afstivende funktion“skivevirkningsgivende” beklædning af lette træbaserede konstruktioner

Med baggrund i ovennævnte egenskaber har Amroc cementspånplader i mere end 25 år været anvendt i den europæiske byggeindustri.
I Danmark har HBC leveret Amroc cementspånplader til utallige projekter indenfor stort set alle bygningskategorier; skoler, plejehjem, staldbyggeri, boliger, støjskærme, koncertsale, industribyggeri, sportshaller m.v., og der findes stadig nye anvendelsesområder til pladerne.

Klik på ”Referencer” for billeder og beskrivelser af eksisterende Amroc-referencer.

HBC FACADELØSNINGER

2015_HBC_Facadeløsninger_DK.jpg
Moland Byggevarer A/S  |  Strandvejen 16  |  DK-7800 Skive |  Tlf.: +45 96 14 50 00  |   E-mail: moland@moland.biz